Fagforbundet

Veileder for oppgavedeling og kompetanseplanlegging i helsetjenesten

Helse, pleie- og omsorgstjenestene står overfor en rekke utfordringer. Økonomisk press, mangel på kvalifisert personell, stadige nye krav og forventninger fra både besluttende myndigheter og publikum, og rask teknologisk utvikling for å nevne noe.

En bedre og mer planmessig oppgavedeling og kompetanseutnyttelse er en av de åpenbare løsningene på mange av disse utfordringene. En slik fordeling kan være et verktøy for å bedre ressursutnyttelsen og øke fleksibiliteten i tjenestene. Fagforbundet har inntrykk av at mange virksomheter sliter med å få til dette. Derfor denne veilederen.

Nyeste versjon av veilederen er 1.1.1 (dd92664). Den ble sist oppdatert 2022-03-09.

Last ned